Про Експлоджен

Ми є малою компанією із Великими Амбіціями

Компанію Експлоджен засновано в 2019 у Львові довкола групи науковців, які працювали в галузях синтетичної біології та геноміки в провідних університетах Світу (Гарвардський Університет, США; Кембриджський університет, Велика Британія, Товариство імені Гельмгольца, Німеччина). Нашою метою є пошук нових біологічно активних сполук бактерійного походження використовуючи новітні методи та підходи.

На сьогодні секвеновано більше 18000 геномів актинобактерій, що становить щонайменше 360000 кластерів генів біосинтезу природних сполук. Значна їх частина є унікальними та абсолютно не вивченими. Ми віримо, що застосовуючи системний підхід на основі біоінформатичних засобів, ефективного клонування великих фрагментів ДНК та інженерії штамів-господарів для гетерологічної експресії, ми зможемо отримати доступ до нових біологічно активних сполук, закодованих у геномах бактерій.

Основна увага компанії Експлоджен зосереджена на дослідженні різноманіття сполук, що синтезуються актинобактеріями. Нашою метою є забезпечення біотехнологічних, фармацевтичних та агрохімічних компаній новими біологічно активними сполуками. Завдяки створенню універсального інструментарію синтетичної біології мікроорганізмів, ми пропонуємо інженерію штамів та клонування великих хромосомних фрагментів як окремі послуги.

Основним ресурсом компанії Експлоджен є наш колектив. Ми зібрали разом групу молодих та талановитих людей, які вірять у те, що невеликі компанії як наша можуть змінити обличчя сучасного фармацевтичного та біотехнологічного бізнесу завдяки застосуванню нових ідей та підходів.

Іще однією метою компанії Експлоджен є підготовка в Україні нового покоління генетиків, молекулярних біологів та біотехнологів, надаючи їм доступ до передових технологій, обладнання та досвіду в рамках співпраці з університетами та науковими установами. Експлоджен слугує платформою для реалізації себе в галузі біотехнології для випускників університетів та молодих науковців.

Компанія Експлоджен є надійним партнером для біотехнологічних, фармацевтичних та аграрних компаній, малих підприємств, стартапів та наукових установ, що працюють в галузях дослідження та виробництва малих молекул та вирощування мікробної біомаси.

Поточні проекти:
Інженерія: 1 завершено; 1 триває.
Клонування: 11 космідних бібліотек сконструйовано та секвеновано.
Геноміка: 4 бактеріальні геноми секвеновано; 10 в процесі.
Ресурси: >300 видів актинобактерій.