Клонування

Ми клонуємо ДНК — від 100 до 100 000 пар нуклеотидів

Клонування та маніпулювання фрагментами ДНК

Експлоджен пропонує конструювання та секвенування космідних бібліотек. Зазвичай, середній розмір вставки в наших бібліотеках становить 41 т.п.н., що є достатнім для клонування великих хромосомних фрагментів, наприклад кластерів генів біосинтезу природних сполук. Ми використовуємо розроблені нами вектори (pEXG), що дозволяють «складати» декілька фрагментів ДНК в один клон довжиною до 120 т.п.н. Наші вектори розроблені таким чином, що забезпечують високу стабільність великих фрагментів ДНК.

Коли потрібно клонувати лише певну ділянку геному, ми пропонуємо TAR клонування (Transformation-Аssociated Recombination). Використання наших векторів дозволяє проводити точне пряме клонування фрагментів ДНК розміром до 90 т.п.н. У TAR векторах, створених нами, використовується позитивна селекція клонів, які містять потрібний фрагмент геному, що суттєво зменшує час клонування та підвищує його ефективність.

pEXG вектори мають модульну будову, яка дозволяє адаптувати їх для різних мікроорганізмів та для різних застосувань – від експресії до геномної інженерії.

Компанія Експлоджен використовує різноманітні інструменти рекомбінації ДНК для інженерії великих фрагментів. Ми здійснюємо цілий спектр маніпуляцій з клонованими фрагментами, від делеції гена до внесення мутації з точністю до одного нуклеотида. Це охоплює:

  • делеції генів;
  • внесення точкових мутацій;
  • інсерція сильного промотора; сайту зв’язування рибосом (RBS) та термінатора;
  • оптимізація промотора та RBS за рахунок скринінгу бібліотеки.

Також ми пропонуємо послуги ПЛР клонування:

  • розробка та синтез праймерів;
  • ампліфікація та очищення фрагменту ДНК;
  • секвенування амплікону;
  • клонування у вектор.

Окрім того, ми здійснюємо експресію та очищення рекомбінантних білків.

Ми пропонуємо особистий підхід до кожного проекту. Векторні системи можна модифікувати згідно потреб замовника та специфікації проекту (згідно мети проекту – делеція гена, експресія, секвенування; кінцевий мікроорганізм-господар; інтеграція в геном або реплікація; копійність; тип маркера для підтримки та селекції та інше).

Поточні проекти:
Клонування: 11 космідних бібліотек сконструйовано та секвеновано.